Tag archive for ‘gjoba’
By Gjergji On Wednesday, January 25th, 2017
0 Comments

Makinat, falën detyrimet e papaguara deri në 2010/ Falën gjobat e kamatat deri në fund të 2014-ës

Tregu i makinave pritet çlirohet nga detyrimet e prapambetura ndaj shtetit, pas miratimit të ligjit të faljes. Ky i fundit parashikon fshirje të gjithë detyrimeve deri në fund të 2010-ës, dhe fshirje të More...

By Gjergji On Monday, January 23rd, 2017
0 Comments

Drafti: Të gjitha detyrimet dhe gjobat që falen

Ministria e Financave ka hartuar draftin për faljen e detyrimeve deri dhjetor të vitit 2010, faljen e gjobave dhe kamatëvonesave për periudhën nga 2011-2014 me kusht që të paguhen detyrimet si dhe faljen More...